Persondatapolitik | Saverium.dk

Saverium.dk Persondatapolitik

Denne Persondatapolitik regulerer, hvordan LVS Brokers Oy ("LVS Brokers" eller "vi") behandler personoplysninger, der indsamles fra brugerne ("Bruger" eller "du") af de tjenester, som LVS Brokers stiller til rådighed på hjemmesiden Saverium.dk, til brug for sammenligning af forbrugslån, samt fra de øvrige brugere af hjemmesiden Saverium.dk (hjemmeside og tjenester samlet benævnt "Saverium.dk").

Ved at anvende Saverium.dk til at ansøge om et lån bemyndiger du LVS Brokers til at anmode om ét eller flere forbrugslånetilbud på dine vegne fra de banker og øvrige kreditgivere ("Långiver"), der samarbejder med LVS Brokers.

Bemærk venligst, at denne Persondatapolitik kun gælder for din brug af Saverium.dk og for LVS Brokers' behandling af personoplysninger af. Før du gør brug af et lån, en kredit eller andre tjenester fra Långiverne, opfordrer vi dig til at læse deres persondatapolitikker, da disse kan afvige fra vores.

Den dataansvarlige for personoplysningerne om Brugerne af Saverium.dk er LVS Brokers.

Kontaktoplysninger:

LVS Brokers Oy
PL 644 FI-00101 Helsinki
Finland
https://www.saverium.dk
Kundeservice: kundeservice@saverium.dk
Registreringsnummer i det finske handelsregister: 2521965-8

Kilder til oplysningerne

Når du fremsender en låneansøgning og giver samtykke ved at sætte kryds i de relevante felter i låneansøgningen, bemyndiger du os og Långiverne til at behandle de oplysninger, du har fremsendt til os i din låneansøgning, og du bemyndiger Långiverne til i overensstemmelse med gældende lov at indhente sådanne yderligere oplysninger i eksterne registre, som er nødvendige for at vurdere og verificere din ansøgning.

Indsamlede personoplysninger

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, der er indeholdt i låneansøgningen eller i andre formularer, der er tilgængelige på Saverium.dk, til de formål, der er beskrevet nedenfor og i overensstemmelse med gældende lov, herunder særligt bestemmelserne i EU's databeskyttelsesforordning (EU-forordning 2016/679) og den danske databeskyttelseslov (lov nr. 502 af 23. maj 2018) med senere ændringer og/eller tilføjelser. Særligt indsamler vi følgende oplysninger:

For- og efternavne
CPR-nummer (DNI/NIE)
ID-kortnummer
Adresse
Telefonnummer/-numre
E-mailadresse
Statsborgerskab
Civilstand
Antal personer, der er forsørgelsespligt over for
Alder på personer, der er forsørgelsespligt over for
Ansættelsesforhold
Profession
Bankkonti
Bankkunde siden
Tidligere lån og kreditter
Bank- og kreditkort
Kredithistorik og -oplysninger
Indtægts- og udgiftsdata
Lånetype der ansøges om
Fravalg og tilvalg af direkte markedsføring
Finansieringsprodukter og -lån, der ansøges om
Manglende betalinger
Antal køretøjer i husstanden og ejeform
Medlemsskab af A-kasse

Hvis låneansøgningen eller andre formularer udfyldes på vegne af en erhvervsdrivende, indsamler vi der en række oplysninger om den pågældende virksomhed, såsom virksomhedens navn, adresse, kontaktoplysninger, CVR-nummer, information om omsætning, bankkontonummer og informationer om lån og kreditter i virksomhedens navn, herunder tilbud på lån. I den forbindelse indsamler vi meget begrænsede personoplysninger om kontaktpersonen hos virksomheden, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer og i visse tilfælde CPR-nummer alene til brug for håndteringen af virksomhedens låneansøgning.

Vi vil kunne indsamle browserdata fra Brugernes browsere, når de interagerer med Saverium.dk. Browserdata kan f.eks. være browserens navn, computertypen, dato og tidspunkt for besøget, IP-adresse, operativsystem og anvendte internetudbydere samt andre lignende tekniske oplysninger. Selvom vi ikke normalt kombinerer browserdataene med dine personoplysninger, vil du indimellem kunne blive genkendt på grundlag heraf.

Formål med behandlingen

Dine personoplysninger behandles med det formål at stille Saverium.dk til rådighed for dig. Saverium.dk er en forbrugslånsformidlingstjeneste, som omfatter søgning efter passende lånetilbud og præsentation af Långivernes tilbud til Brugerne, samt med det formål at forsyne Långiverne med de oplysninger, de skal bruge for at kunne vurdere din låneansøgning.

Endvidere vil vi kunne bruge Brugernes personoplysninger til følgende formål:

Kundeservice
Vedligeholdelse af kundekonti i Saverium.dk
Identifikation / KYC
Verificering af, at oplysningerne i låneansøgningen er korrekte
At gøre brugeroplevelsen mere personlig og at videreudvikle Saverium.dk
Brugeranalyse og -statistik
Markedsføring af vores produkter og tjenester pr. e-mail, SMS, post, telefon m.m.
Overholdelse af gældende lovkrav

Vi vil også kunne bruge Brugernes personoplysninger til at tilsende Brugerne e-mails og SMS'er, der kan indeholde f.eks. nyheder om Saverium.dk og oplysninger om vores tjenester. Vi sikrer os, at kommercielle oplysninger, der udsendes i form af elektronisk kommunikation og ved brug af terminalkommunikationsenheder, herunder særligt e-mails og mobiltelefoner, kun sendes til Brugerne, hvis vi først har indhentet Brugernes særskilte, forudgående, frivillige og genkaldelige samtykke til at modtage kommercielle oplysninger på denne måde.

For det tilfælde at Brugeren på noget tidspunkt ønsker at afmelde sig fra at modtage fremtidige e-mails, der indeholder kommercielle oplysninger, indsætter vi en detaljeret vejledning til en sådan afmelding i bunden af hver e-mail.

Vi vil kun anvende Brugernes personoplysninger til markedsføring af tredjeparters tjenester via e-mail, SMS, post, telefon m.m., såfremt Brugerne først har givet deres særskilte, forudgående, frivillige og genkaldelige samtykke til sådan markedsføring på denne måde.

Vi vil kun anvende Brugernes personoplysninger til at gøre brugeroplevelsen personlig og videreudvikle Saverium.dk samt til brugeranalyse og -statistik, såfremt Brugerne først har givet deres særskilte, forudgående, frivillige og genkaldelige samtykke til sådan behandling.

Vi opbevarer kun personoplysninger i så lang tid, som er nødvendig til de formål, der fremgår af denne Persondatapolitik, eller som er nødvendig for at overholde gældende love og forordninger. Det er nuværende tidspunkt ikke muligt at angive, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Vores vurdering af hver enkelt opbevaringsperiode vil dog blive baseret på, hvorvidt en fortsat opbevaring er nødvendig for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, eller for at overholde en retlig forpligtelse som f.eks. hvidvaskloven. Når oplysningerne ikke længere er nødvendige, sletter vi dem så hurtigt som muligt.

Alle Brugernes personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende lov, herunder særligt bestemmelserne i EU's persondataforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov.

Besøg på Saverium.dk hjemmeside medfører ikke automatisk indsamling af dine personoplysninger, medmindre du accepterer at give os sådanne oplysninger frivilligt (f.eks. ved at indlevere en låneansøgning), eller medmindre du giver samtykke til vores behandling af cookie-oplysninger (se vores Cookiepolitik nedenfor). Brugernes afgivelse af personoplysninger er frivillig men nødvendig, for at vi kan levere vores Saverium.dk-tjenester. Undladelse af at levere de ønskede oplysninger kan gøre det umuligt for os at viderebehandle din låneansøgning eller præsentere dig for Långivernes tilbud.

Videregivelse af personoplysninger

Vi vil kunne dele oplysninger om Brugerne med Långiverne til de formål, der er anført ovenfor, men udelukkende i det omfang der er nødvendigt ("need to know").

Facit Bank A/S indhenter generelle kreditoplysninger hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre, herunder RKI, Debitor Registeret og IDQ, samt anvender automatiske afgørelser, herunder profilering, i forbindelse med Facit Bank A/S’ kreditvurdering. Som kreditformidler for Facit Bank A/S indhenter L’EASY A/S tillige oplysninger nødvendige for kundeforholdets oprettelse og kreditvurderingen i Facit Bank A/S. Til brug for kreditvurdering af ansøgere indhenter Facit Bank A/S herudover øvrige oplysninger, herunder økonomiske forhold (f.eks. restgæld, evt. restancer) hos L’EASY A/S og DER A/S til brug for Facit Bank A/S’ kreditvurdering. Se Facit Bank A/S’ privatlivspolitik her.

På betingelse af Brugerens særskilte, forudgående, frivillige og genkaldelige samtykke vil vi kunne dele oplysninger om Brugeren med vores "white label"-partnere.

Vi kan anvende eksterne tjenesteudbydere til at stille Saverium.dk til rådighed eller til at administrere Saverium.dk-relaterede aktiviteter på vores vegne, eksempelvis udbydere af IT-systemer og -tjenester. Vi vil kun dele dine oplysninger med disse eksterne parter til disse begrænsede formål.

Vi vil kunne videregive personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis vi er juridisk forpligtet til at gøre det.

Vi vil også kunne overføre dine oplysninger til vores koncernselskaber, datterselskaber og tilknyttede selskaber samt til efterfølgende eller nye ejere/operatører af Saverium.dk, i tilfælde af at Saverium.dk, vi, vores aktier og/eller aktiver opkøbes, eller i tilfælde af fusion, omstrukturering, konkurs eller anden selskabsmæssig omstrukturering.

Vi vil kunne behandle dine personoplysninger i - eller overføre disse til - et andet land, hvori vi driver virksomhed eller har medarbejdere eller tjenesteudbydere, herunder lande uden for EU eller EØS. En sådan behandling eller overførsel vil blive foretaget i overensstemmelse med gældende lov. I tilfælde hvor EU- Kommissionen ikke anser databeskyttelsesniveauet for at være tilstrækkeligt, sikrer vi os altid gennem kontraktlige eller andre foranstaltninger, at der sørges for tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger som krævet i henhold til gældende love, f.eks. ved at anvende EU-Kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger til tredjelande. Hvis du ønsker at vide mere om internationale overførsler af dine personoplysninger, kan du kontakte os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Der er flere retsgrundlag for vores behandling af dine personoplysninger. Det konkrete retsgrundlag afhænger af typen af personoplysninger og formålet med behandlingen.

Vi vil kunne behandle dine personoplysninger baseret på følgende retsgrundlag:

 • dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a,
 • for at opfylde en kontrakt, hvor du er part i, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b,
 • for at overholde vores retlige forpligtelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c,
 • for at forfølge vores eller en tredjemands legitime interesse, f.eks. markedsførings- eller statistikformål, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder overstiger denne interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi vil behandle dit CPR-nummer, såfremt det følger af lovgivningen, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, eller hvis behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, og § 7, stk. 1.

Såfremt vi behandler personoplysninger vedrørende (potentielle) strafbare handlinger, vil en sådan behandling kun finde sted, hvis den er nødvendigt for at varetage en legitim interesse, der under de givne omstændigheder vurderes klart at overstige hensynet til den pågældende persons interesser.

Datasikkerhed

Vi har truffet både tekniske og organisatoriske forebyggende foranstaltninger, der er standard for branchen, og vi anvender flere lag sikkerhedsprocedurer for at begrænse adgangen til dine personoplysninger og sikre, at de ikke mistes, misbruges eller ændres ulovligt. De personoplysninger, du udleverer til Saverium.dk, bliver SSL-krypteret. Udvalgte og autoriserede medarbejdere har adgang til LVS Brokers filer med personoplysninger, men udelukkende i det omfang det er nødvendigt ("need to know"). Alle vores leverandører (inklusive Långiverne) er forpligtet til at træffe de datasikkerhedsforanstaltninger, der er standard for branchen, når de behandler dine personoplysninger på vores vegne. Øvrige foranstaltninger omfatter om fornødent firewalls, sikre faciliteter og adgangskontrolsystemer.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, dvs. til at få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ved at sende en anmodning herom til os på den ovenfor anførte adresse, og du har ret til at modtage en kopi af sådanne personoplysninger.

Såfremt visse betingelser er opfyldt, har du ret til dataportabilitet. Efter anmodning vil vi levere de personoplysninger, der er omfattet af denne ret, i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du har også ret til at få ukorrekte/upræcise, ufuldstændige, forældede eller unødvendige personoplysninger, som vi har opbevaret om dig, berigtiget, udfyldt eller slettet ved at kontakte os på den ovenfor anførte adresse. Hvis du anser de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, for at være urigtige, eller hvis du ikke ønsker dine personoplysninger slettet i tilfælde, hvor behandlingen af dine personoplysninger er blevet kendt ulovlig eller personoplysningerne ikke længere er nødvendige, eller hvis du har gjort indsigelse med behandlingen, og eksistensen af legitime grunde til behandlingen er ved at blive verificeret, kan du anmode om at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til at modtage elektroniske direkte markedsføringshenvendelser fra os ved at klikke på frameldingslinket, som du kan finde i enhver markedsføringshenvendelse fra os, og vælge ikke at modtage markedsføringshenvendelser fra os i fremtiden. Du har også ret til at forbyde os at bruge dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, markedsundersøgelser og profilering ved at kontakte os på de ovenfor anførte adresser. Såfremt dine personoplysninger behandles på grundlag af dit samtykke, er du til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke til en sådan behandling tilbage ved at sende en anmodning herom til den ovenfor anførte adresse.

Under visse omstændigheder har du også ret til sletning.

Bemærk venligst, at såfremt du forbyder os at behandle dine personoplysninger, vil vi måske ikke kunne fortsætte med at stille Saverium.dk til rådighed for dig.

Såfremt du vurderer, at vores aktiviteter til behandling af dine personoplysninger er uforenelige med gældende databeskyttelseslovgivning, kan du indsende en klage til Datatilsynet.

Cookies-politik

Saverium.dk kan bruge "cookies" og andre teknologier, der er standard for branchen, som f.eks. pixel tags, web beacons og local shared objects (flash cookies) til at forbedre brugeroplevelsen, herunder særligt til at forbedre tjenesterne på vores hjemmeside.

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på Brugerens enhed med det formål at registrere oplysninger om Brugerens adfærd (anvendte browsere, besøgte hjemmesider osv.). Pixel tags og web beacons er små grafiske billeder, der placeres i Saverium.dk, og som gør det muligt for os at afgøre, om du har udført en specifik handling.

Saverium.dk vil også kunne indeholde reklamer fra tredjeparter, der placerer cookies på din enhed ("tredjeparts-cookies"), således at dine online-aktiviteter på tværs af tredjepartssider eller online-tjenester kan spores og benyttes til reklameformål. Disse tredjepartstjenester er omfattet af særskilte persondatapolitikker.

Cookie-filer anvendes af Saverium.dk til følgende formål:

 1. at tilpasse indholdet af Saverium.dk til Brugernes præferencer og behov samt at optimere brugen af tjenesterne, herunder særligt at genkende Brugerens enhed og sikre en korrekt visning af Saverium.dk- siderne,
 2. at genkende og forstå Brugernes og de besøgendes brug af Saverium.dk, at skabe statistik med henblik på at forbedre Saverium.dks struktur og indhold,
 3. at opretholde Bruger-sessionen efter login med henblik på at undgå, at Brugeren er nødt til at indtaste login og password hver gang,
 4. at levere reklameindhold, der passer til Brugerens præferencer.

På Saverium.dk anvender vi følgende typer cookies:

 • "persistente cookies" – som er cookies, der forbliver lagret på Brugerens terminalenhed, indtil de fjernes af Brugeren, eller indtil de når en udløbsdato (defineret i cookie-filens parametre),
 • "sessionscookies" – som er cookies, der automatisk slettes, når Brugeren lukker sin browser, slukker for enheden eller logger ud af den hjemmeside, der anvender disse cookies,
 • "tredjeparts-cookies" – som er cookies fra de virksomheder, der samarbejder med LVS Brokers. Disse cookies gør det muligt at tilpasse reklamerne til Brugernes præferencer og adfærd eller at måle effektiviteten af reklameaktiviteterne.

Du kan til enhver tid vælge at indstille din browser til automatisk at blokere for cookies, slette dem eller advare dig, når der placeres cookies på din enhed. Hvis du gør dette, skal du være opmærksom på, at visse dele af Saverium.dk måske ikke fungerer korrekt. For mere specifikke oplysninger om cookies og om, hvordan man administrerer dem (f.eks. sletter eller blokerer dem), henviser vi til hjemmesiden for de relevante browsere (f.eks. Firefox). Bemærk, at du kan forhindre lagring af local shared objects ved at følge de instruktioner, som Adobe giver på http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Saverium.dk anvender Google Analytics, som er en tjeneste til analyse af brug af hjemmesider. Tjenesten leveres af Google, Inc. og kan anvendes til at udarbejde rapporter over de besøgendes adfærd samt til at hjælpe os med at forbedre Saverium.dk. For en beskrivelse af Google Analytics henviser vi til http://www.google.com/analytics/. Du kan fravælge Google Analytics ved hjælp af dette browser-værktøj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .